Mijn Eigen Thuis steunt stichting Nia Domo in Haaksbergen.

Stichting Nia Domo is april 2020 opgericht. De naam Nia Domo betekent “Ons Huis” en dekt exact af wat het ouderinitiatief nastreeft, namelijk het creëren van een woonvoorziening waarvan de bewoners (kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking) kunnen zeggen: “dat is ons huis!.
De verwachting is dat het initiatief eind 2025 open kan.

Kijk voor mee informatie op de site: Stichting Nia Domo – De Smitterij Haaksbergen
In de komende periode gaat Sesam het initiatief ondersteunen bij de verdere uitwerking zodat alles klaar staat als er ook daadwerkelijk gewoond kan worden. De kosten van de inzet van SESAM worden betaald door Mijn Eigen Thuis. Wij wensen ouders en kinderen een voorspoedige uitwerking en kijken uit naar de uiteindelijke opening van het wooninitiatief.

Stichting Mijn Eigen Thuis is een goede doelenstichting die ouders ondersteunt bij het realiseren van hun droom: een woon/zorgplek voor hun kinderen met een beperking onder eigen regie.

 Voor meer informatie over stichting Mijn Eigen Thuis, kijk verder in deze website.