Stichting Mijn Eigen Thuis steunt ouders van jongeren met een beperking bij het realiseren van zelfstandige woonvormen. Deze woonvormen staan bekend als “Ouderinitiatieven”.

Stichting Mijn Eigen Thuis steunt ouders op drie manieren.

Middelen
We steunen ouders door geld beschikbaar te stellen voor het inhuren van professionele ondersteuning.

Kennis
Wij stellen onze uitgebreide kennis over het realiseren van zelfstandige woonvormen gratis beschikbaar aan iedereen.

Netwerk
De stichting heeft een uitgebreid netwerk aan specialisten en verbind graag de juiste partijen met elkaar.

Heeft u een bestaand initiatief en wilt u contact met andere initiatieven en samenwerken aan de toekomst? Kijk dan eens op de site van de Landelijke Vereniging Van Ouderinitiatieven LVOI

De afgelopen tientallen jaren is de zorg sterk geformaliseerd. Veel informele onderlinge zorg is verdwenen en werd overgenomen door grote, vanuit collectieve middelen gefinancierde, organisaties.

Mede tgv. vergrijzing en dientengevolge stijgende zorgkosten werd het daarmee ook voor de toekomst onbetaalbaar. Dat was voor de overheid aanleiding een koerswijziging in te zetten. Zorg moest weer iets van burgers zelf en burgers onderling worden. Zelfzorg en mantelzorg worden onder de vlag van de “participatiesamenleving” nu door de overheid sterk bepleit en gestimuleerd.​

U begrijpt, ouderinitiatieven passen helemaal in de boven beschreven maatschappelijke transitie en bieden voor velen een geweldig aantrekkelijk woon/zorg perspectief. De Stichting Mijn Eigen Thuis wil graag deze initiatieven ondersteunen. Financieel, met ervaringsdeskundigheid, expertise en een uitgebreid netwerk van personen, organisaties en bedrijven.

Theo Klarenbeek, voorzitter stichting Mijn Eigen Thuis