Kijkje in de keuken

Altijd eens een wooninitiatief willen bezoeken? Om sfeer te proeven, bewoners en hun ouders te spreken. Een mooie woonvorm voor uw kind?

Op 9 juli bent u van harte uitgenodigd om een “kijkje in de keuken” te nemen bij enkele bestaande Ouderinitiatieven in Midden Nederland. Ouders, bewoners en medewerkers vertellen u graag hoe het is om in een ouderinitiatief te wonen en te werken. Uiteraard kunt u alle denkbare vragen stellen over het proces van idee naar realisatie. De organisatie van Kijkje in de keuken is een initiatief van zorgaanbieder stichting Amerpoort.
Via deze link komt u op de aanmeldpagina! U kunt op zaterdagmiddag 9 juli tussen 13.30 uur en 16.30 uur twee initiatieven bezoeken.
U bent van harte uitgenodigd!

IN MEMORIAM: TON CASPERS
Diep bedroeft moeten wij u melden dat onze oud voorzitter Ton Caspers op donderdagmiddag 31 maart onverwacht is overleden. Ton is vanaf 2012 tot 31 december 2021 onze voorzitter geweest. Met veel gevoel voor de menselijke maat heeft hij ons stichtingsbestuur geleid en wist ons daarbij contant te inspireren en te motiveren de juiste dingen te doen om onze doelen te realiseren. Mede dankzij zijn inzet zijn vele ouders geholpen om hun dromen uit te laten komen en een veilig thuis te ontwikkelen voor hun kinderen met een beperking. Onze gedachten gaan uit naar zijn partner Tonny, hun kinderen en de kleinkinderen waar hij zo gek op was. Wij wensen hun veel sterkte en kracht bij de verwerking van dit grote verlies. Een uitgebreid memorium vind u op de website van Amerpoort, waar Ton van 1999 tot 2012 bestuurder was.

Stichting Mijn Eigen Thuis steunt ouders van jongeren met een beperking bij het realiseren van zelfstandige woonvormen. Deze woonvormen staan bekend als “Ouderinitiatieven”.

Stichting Mijn Eigen Thuis steunt ouders op drie manieren.

Middelen
We steunen ouders door geld beschikbaar te stellen voor het inhuren van professionele ondersteuning.

Kennis
Wij stellen onze uitgebreide kennis over het realiseren van zelfstandige woonvormen gratis beschikbaar aan iedereen.

Netwerk
De stichting heeft een uitgebreid netwerk aan specialisten en verbind graag de juiste partijen met elkaar.

Heeft u een bestaand initiatief en wilt u contact met andere initiatieven en samenwerken aan de toekomst? Kijk dan eens op de site van de Landelijke Vereniging Van Ouderinitiatieven LVOI

De afgelopen tientallen jaren is de zorg sterk geformaliseerd. Veel informele onderlinge zorg is verdwenen en werd overgenomen door grote, vanuit collectieve middelen gefinancierde, organisaties.

Mede tgv. vergrijzing en dientengevolge stijgende zorgkosten werd het daarmee ook voor de toekomst onbetaalbaar. Dat was voor de overheid aanleiding een koerswijziging in te zetten. Zorg moest weer iets van burgers zelf en burgers onderling worden. Zelfzorg en mantelzorg worden onder de vlag van de “participatiesamenleving” nu door de overheid sterk bepleit en gestimuleerd.​

U begrijpt, ouderinitiatieven passen helemaal in de boven beschreven maatschappelijke transitie en bieden voor velen een geweldig aantrekkelijk woon/zorg perspectief. De Stichting Mijn Eigen Thuis wil graag deze initiatieven ondersteunen. Financieel, met ervaringsdeskundigheid, expertise en een uitgebreid netwerk van personen, organisaties en bedrijven.

Theo Klarenbeek, voorzitter stichting Mijn Eigen Thuis