Stichting Mijn Eigen Thuis is een maatschappelijke non-profit organisatie en heeft de ANBI status. Het bestuur en de medewerkers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en mogen in beperkte mate bepaalde kosten declareren.

Het bestuur van de Stichting MET bestaat uit vrijwilligers die uit ideële overwegingen zich inzetten voor de belangen van ouders/verzorgers van jongeren met een beperking. Alle bestuurders zetten zich geheel belangeloos in uit maatschappelijke betrokkenheid. Bestuursleden hebben ieder expertise en ervaring op een specifiek domein, waardoor alle noodzakelijke kennis is vertegenwoordigd.

Eerste aanspreekpunt bij Stichting Mijn Eigen Thuis is Ym de Roos.
Ym is sociaal pedagoog en heeft als zelfstandig ondernemer ervaring met organiseren, adviseren, coordineren, fondswerving en voorlichting geven.

Ym is bereikbaar via email ym@mijneigenthuis.nl.

Voorzitter: Theo Klarenbeek
Werkzaam als manager Vastgoedontwikkeling bij Thebe. Thebe is een ouderenzorgorganisatie in midden en west Brabant. Theo heeft jarenlange ervaring op het terrein van zorgvastgoed zowel in de ouderenzorg als in de gehandicaptenzorg. Eigen regie voor mensen die zorg nodig hebben staat bij hem hoog in het vaandel. Hij probeert daar ook vanuit zijn vakgebied een bijdrage aan te leveren.

Secretaris: Paul Offerman
Zowel Paul als zijn echtgenote hadden beiden de zorg voor een broer met downsyndroom.
De broer van Paul is eind 2022 helaas overleden. Samen hebben zij ook de zorg voor hun jongste dochter die vanaf de geboorte meervoudig beperkt is.

Hulp aan (jonge)mensen die niet zelfredzaam zijn zit hem in de genen. Paul heeft als initiatiefnemer een innovatief state of the art woonvorm voor 16 jongeren ontwikkeld in Almere dat door het ministerie van VWS wordt gekwalificeerd als “Het voorbeeld voor Nederland in de toekomst”. Daarnaast is hij medeoprichter van de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven LVOI. Paul is dus vooral pionier en ervaringsdeskundige. Paul is daarnaast Lid RvC Mind at Work en tevens directeur-eigenaar van Flevo Marketing bv.

penningmeester: Saskia Hoogwoud
Saskia is financieel manager en had 20 jaar lang een eigen administratiekantoor in Almere. Zij zet zich, naast het zelfstandig ondernemerschap, in voor diverse maatschappelijke projecten en goede doelen.

Zij is binnen de familie bekend met het diverse woonvormen en begeleiding voor mensen met een beperking en vindt het belangrijk dat daar veel aandacht voor is.

Bestuurslid: Frans Esser

Frans was werkzaam als consultant en als manager op het snijvlak van ICT en bedrijfsvoering. Tegenwoordig is Frans actief als bestuurder bij verschillende vrijwilligersorganisaties, in het bijzonder voor de kwetsbare medemens.

Uit eigen familie ervaring weet Frans hoe belangrijk zelfstandig wonen is voor kwetsbare jongeren. Daarom wil hij de stichting Mijn Eigen Thuis helpen om woonvormen zo goed mogelijk te ondersteunen.