Mijn Eigen Thuis steunt stichting Latt

LATT is een ouderinitiatief die kleinschalig woonzorg wil realiseren waar ouders en kinderen naast elkaar kunnen wonen. Naar verwachting kan de bouw van het gebouw in 2025 starten.

In de komende periode gaat Sesam het initiatief ondersteunen bij de verdere uitwerking zodat alles klaar staat als er ook daadwerkelijk gewoond kan worden.

De kosten van de inzet van Sesam worden betaald door Mijn Eigen Thuis. Wij wensen ouders en kinderen een voorspoedige uitwerking en kijken uit naar de uiteindelijke opening van het wooninitiatief.

Stichting Mijn Eigen Thuis is een goede doelenstichting die ouders ondersteunt bij het realiseren van hun droom: een woon/zorgplek voor hun kinderen met een beperking onder eigen regie.