Mijn Eigen Thuis steunt stichting Goed Wonen Zaanstreek

Stichting Goed Wonen Zaanstreek is in 2018 opgericht.
Het doel is te komen tot een huisvesting van een groep van 13 jongvolwassenen met begeleiding en gefinancierd vanuit de Pgb’s van de bewoners.

De stichting is in gesprek met de woningbouwvereniging Parteon in Zaandam om 13 appartementen voor hun kinderen te realiseren als onderdeel van een seniorencomplex in Zaandam. Het streven is dat in 2026 het totale complex wordt opgeleverd. Kijk voor meer informatie op de site:
Stichting Goed Wonen Zaanstreek – Zorg en wonen voor jongeren met een verstandelijke beperking (sgwz.nl)

In de komende periode gaat Sesam het initiatief ondersteunen bij de verdere uitwerking zodat alles klaar staat als er ook daadwerkelijk gewoond kan worden. In de eerste fase gaat het onder meer om de volgende activiteiten:

a. Kritisch toetsen en actief meedenken over de intentieovereenkomsten van zorgverlener en woningbouwvereniging.

b. Adviseren over methode van werving en selectie van nieuwe jongvolwassenen en hun ouders, gebruik makend van expertise en ervaring van andere ouderinitiatieven; LVOI en Per Saldo.

c. Werving en selectie ouders door initiatiefgroep

d. Selectie bewoners door De Zorgspecialist

e. Adviseren en opstellen draaiboek/plan van aanpak voor de volgende fase

De kosten van de inzet van Sesam worden betaald door Mijn Eigen Thuis. Wij wensen ouders en kinderen een voorspoedige uitwerking en kijken uit naar de uiteindelijke opening van het wooninitiatief. Stichting Mijn Eigen Thuis is een goede doelenstichting die ouders ondersteunt bij het realiseren van hun droom: een woon/zorgplek voor hun kinderen met een beperking onder eigen regie.