Corona adviezen en tips

Per Saldo is al 25 jaar de vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Ze hebben meer dan 20.000 leden en abonnees. Hun leden hebben allerlei extra voordelen, maar ze komen op voor alle budgethouders. Dat zijn mensen van alle leeftijden met een chronische ziekte of beperking: die zelf hun zorg willen regelen die met het budget hun eigen zorgverleners inhuren die hen zorg geven op hun tijd, plaats en manier die kiezen voor eigen regie zodat ze ondanks de beperkingen die zij ondervinden hun eigen leven kunnen leiden. Het persoonsgebonden budget (pgb) biedt die mogelijkheid.

Per Saldo heeft een webpagina gemaakt met tips en adviezen met betrekking tot Corona. Klik hier voor de link.